DOELSTELLINGEN

ACTIVITEITEN

LEDEN

VRIENDENKRING

SCHOOL

VRIENDENKRING

DOELSTELLING

De vriendenkring van de  Sint-Margaretaschool heeft als enige doelstelling het geven van ondersteuning aan de activiteiten van de Sint-Margaretschool en/of de ouderraad van de Sint-Margaretaschool.

 

WIE KAN LID WORDEN?

De twee onderstaande voorwaarden moeten vervuld zijn:

wie zich in het verleden verdienstelijk heeft gemaakt voor de school of ouderraad van de Sint-Margaretaschool;

wie zich nu nog verbonden voelt met de school en zich nog belangeloos wil blijven inzetten voor de school en de ouderraad.

 

WAT DOET DE VRIENDENKRING?

De vriendenkring brengt ondersteuning als ze daarvoor wordt gevraagd. Leden van de vriendenkring kunnen geenszins worden aangeduid als eindverantwoordelijke voor eender welke activiteit van de ouderraad of de school.

De leden van de vriendenkring wonen geen vergaderingen bij van de ouderraad tenzij ze daarvoor expliciet worden uitgenodigd.

 

LEDEN

Anne BAILYU

Magda CROES

Rik DE BREE

Annick DE GROOTE

Guido DEMON

Katrien FINCIOEN

Jan PYCK

Peter VAN ELSLANDE